bagarmossen.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Byälvsvägen

Bostad i Byälvsvägen

Byälvsvägen är formad som en båge och byggdes runt 1970. Namnet kommer från Byälven i Värmland. Vägen sträcker sig från rondellen Sockenvägen/Rusthållarvägen i väst och löper till korsningen Emågatan/Kolbäcksgränd/Stångavägen i öst. Ett omtalat projekt längs vägen är den Japanska trädgården som hobbyträdgårdsmästaren Pål Bergström står bakom. Han har ett brukaravtal med kommunen och har skapat ett konstverk av en tidigare relativt sliten skogsdunge. Stockholmshem, som äger några hus längs Byälvsvägen, utförde en kundundersökning 2009. 82 % svarade att de trivs bra eller mycket bra på Byälvsvägen.

Icon CO2 neutral website English transparent.png