bagarmossen.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Emågatan

Bostad i Emågatan

Emågatan ligger precis norr om Bagarmossens centrum. Gatan har fått sitt namn efter den 229 km långa Emån som ligger i Småland. Ungefär vid nuvarande Emågatan 86 låg en mindre byggnad, Mosstugan. Byggnaden uppfördes under tidigt 1900-tal och fungerade som tillfällig skogsarbetarbostad. Från 1935 till 1951, då stugan revs, arrenderades stugan av orienteringsklubben Goterna och fungerade som raststuga.

Icon CO2 neutral website English transparent.png